Partneriaeth Academi Heddwch

Pwy yw’r Academi Heddwch?

Llofnodwyr 2020:

 • Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
 • Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Prifysgol Caerdydd
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Prifysgol De Cymru
 • Prifysgol Abertawe
 • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Gyda chefnogaeth cynrychiolaeth o’r Mudiad Heddwch yng Nghymru, Race Council Cymru, Urdd Gobaith Cymru a swyddfa Comisiynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.