MockCOP Digidol

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 30/09/2021
9:30 am - 3:30 pm

Categories No Categories


Beth yw MockCOP?

Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig i drafod newid yn yr hinsawdd.

Bob blwyddyn, mae gwledydd yn ymgynnull i drafod strategaethau ac awgrymiadau byd-eang i daclo newid yn yr hinsawdd. Gelwir hyn yn Gynhadledd y Partïon neu COP. Mae ein digwyddiad MockCOP yn rhoi cyfle i ddisgyblion i geisio MockCOP eu hunain a chael cyfle i ymuno â’n Rhwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid, lle mae pobl ifanc yn gweithio gyda’n harbenigwyr i leisio’u barn ar newid hinsawdd!

Neilltuir gwlad i bob ysgol ymchwilio a chynrychioli ar y diwrnod, ac yna gofynnir iddynt anfon dirprwyaeth o dri myfyriwr i gynrychioli eu gwlad yn y gynhadledd. Yn ystod y digwyddiad, byddant yn cynnig penderfyniadau a diwygiadau ac yn trafod safbwynt eu gwlad. Mae MockCOP 2021 ar agor i ddisgyblion ym Mlwyddyn 9-13.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddarparu dysgu trawsgwricwlaidd a datblygu ‘dinasyddion moesegol gwybodus Cymru a’r Byd’, tra hefyd yn cefnogi dysgwyr i gael effaith ar fater hanfodol newid yn yr hinsawdd. Bydd y dysgwyr yn:

· Datblygu gwybodaeth am wahanol genhedloedd a’u safbwyntiau

· Dysgu sut mae cydweithredu rhyngwladol a’r Cenhedloedd Unedig yn gweithio

· Datblygu gwybodaeth am faterion byd-eang a sut maent yn gysylltiedig â’i gilydd

· Adeiladu sgiliau siarad a gwrando, ymchwil, trafod, datrys gwrthdaro a chyfaddawdu

· Datblygu empathi a hunanhyder

· Cynllunio prosiectau yn eu hysgolion a’u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd

Eleni, rydym yn gweithio gyda’r Rhwydwaith Rhynghinsawdd i ddatblygu adnoddau newydd gwych i ysgolion gynnal eu fersiynau yn yr ysgol eu hunain o uwchgynhadledd newid yn yr hinsawdd.

Dewch o hyd i’r adnoddau hyn ar wefan WCIA.

Er mwyn cyflwyno’r prosiect, bydd data cyfranogwyr yn cael ei rannu rhwng y partneriaid a’r cyllidwr.

Darllenwch bolisi preifatrwydd WCIA yma

Darllenwch bolisi preifatrwydd Maint Cymru yma