Cymorth unigryw a phenodol

Gallwn weithio gyda’ch ysgol neu goleg er mwyn rhoi pecyn o sgiliau a gweithdai pynciau a chynadleddau bach at 26268896375_1dab31716d_zei gilydd yn unol â’ch anghenion, ynghyd â chefnogaeth i staff fedru paratoi gwersi paratoadol ac asesiadau. Dyfynbrisiau ar gael ar gais.

Nodwch, ar gyfer pob pecyn bod costau teithio (a llety a chynhaliaeth os bydd angen) yn daladwy ar ben y ffi. Ymdrechwn bob amser i gadw’r ffioedd hyn yn isel.